محاسبه انرژی مورد نیاز بدن

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی نکاتی پیرامون محاسبه انرژی مورد نیاز بدن  بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید.

انرژی مورد نیاز بدن، آن مقدار انرژی است که اگر از طریق (غذا) خوردن به بدن خود برسانید، وزن شما ثابت می ماند. شما باید انرژی مورد نیاز خود را در دو حالت به دست آورید.

ا- وزن فعلی خود را در نظر بگیرید و انرژی مورد نیاز را به دست آورید که این وزن را ثابت نگه می دارد. ٢- وزن مطلوب خود را در نظر بگیرید و انرژی مورد نیازی را به دست آورید که آن وزن را ثابت نگه می دارد. برای بدست مورد اول، وزن فعلی خود را در فرمول قرار می دهید و برای به دست آوردن مورد دوم، وزن مطلوب خود را در فرمول قرار می دهید.

مردان برای محاسبه انرژی مورد نیاز خود، به شکل زیر عمل کنند

ابتدا طبق فرمول زیر، مقدار BEE را به دست آورید. توجه: قد را بر حسب متر حساب کنید.

«(سال) سن ۶/۸»- «(متر) قد ۵۸» + «(کیلوگرم) وزن۱۳/۸ » + ۶۶/۵-BEE

سپس BEE را طبق فعالیت خود در یکی از اعداد زیر ضرب کنید.

حاصل به دست آمده، مقدار انرژی مورد نیاز شما می باشد.

اگر در بستر خوابیده اید، (BEE) را در ۱/۱ ضرب کنید. اگر فعالیت شما خیلی سبک است، BEE را در۱/۳ضرب کنید. اگر فعالیت شما سبک است، BEE را در۱/۵ ضرب کنید. اگر فعالیت شما معمولی است، BEE را در ۱/۷ضرب کنید. معمولا فعالیت شما سنگین نیست ولی چنانچه دارای فعالیت زیادی هستید BEE را در ۲/۱ ضرب کنید.

برای به دست آوردن BEE، یک بار وزن فعلی خود را در فرمول قرار دهید و آن را انرژی مورد نیاز فعلی نام بگذارید. بار دیگر، وزن مطلوب خود را در فرمول قرار دهید و آن را انرژی مورد نیاز مطلوب بنامید.

مثال: آقایی ۳۰ ساله با وزن ۸۰ کیلوگرم، قد ۱۷۳ سانتی متر و استخوان بندی متوسط که دارای فعالیت سبکی می باشد، به این شکل عمل می کند.

وزن مطلوب او طبق جدول باید حدود ۶۸ کیلوگرم باشد، بنابراین ۱۲ کیلوگرم اضافه وزن دارد. طبق این روش، حدود شش ماه طول می کشد تا به وزن مطلوب برسد.

BEE=۶۶/۵+(۱۳/۸۸۸۰) + (۱×۵/۷۳) -(۶/۳۰۷۸)

BEE=۶۶/۸+۱۱۰۴+۵/۲۰۴-۶۲

BEER۹۷۵

۱/۵ ضرب توجه کنید که در فرمول، قد را به متر قرار دهید، به سانتی متر، چون فعالیت او سبک است، BEE را در می کند.

۱ ۹۷۵/۵ کیلوکالری ۱۴۶۲×= انرژی مورد نیاز فعلی

بار دیگر BEE را برای وزن مطلوب محاسبه می نماید.

BEE = ۶۶/۵+ (۱۳/۶۸۷۸)+(۱×۵/۷۳) – (۶/۳۰۶۸) ۸۱۰

۱۸۸۱۰/۵ کیلوکالری ۱۲۱۵= انرژی مورد نیاز مطلوب

انرژی مورد نیاز فعلی و انرژی مورد نیاز مطلوب خود را در جایی یادداشت کنید.

زنان برای محاسبه ی انرژی مورد نیاز خود، به روش زیر عمل کنند:

ابتدا طبق فرمول زیر، مقدار BEE را به دست آورید. توجه: قد را بر حسب متر قرار دهید.

((سال)سن ۴/۷) – ((متر) قد ۱/۸)+ ((کیلوگرم) وزن۹/۶)+۶۵۵/۱-BEE

سپس BEE را طبق فعالیت خود در یکی از اعداد زیر ضرب کنید. اگر در بستر خوابیده اید، BEE همان انرژی مورد نیاز شما می باشد. اگر فعالیت شما خیلی سبک است، BEE را در۱/۲ ضرب کنید.

اگر فعالیت شما سبک است، BEE را در ۱/۴ ضرب کنید.

اگر فعالیت شما متوسط و معمولی است، BEE را در ۱/۶ ضرب کنید. معمولا فعالیت شما سنگین نیست، ولی چنانچه فعالیت سنگینی دارید، BEE را در ۱/۹ ضرب کنید. برای بدست آوردنBEE، یک بار وزن فعلی خود را در فرمول قرار دهید و آن را انرژی مورد نیاز فعلی بنامید. بار دیگر وزن مطلوب خود را در فرمول قرار دهید و آن را انرژی مورد نیاز مطلوب نام بگذارید. مثال: خانمی ۳۵ ساله، قد ۱۶۰ سانتی متر، وزن ۷۵ کیلوگرم، استخوان بندی درشت و فعالیت سبک به این شکل عمل می کند. وزن مطلوب این خانم، طبق جدول ۶۳ کیلوگرم می باشد، بنابراین ۱۲ کیلوگرم اضافه وزن دارد و طبق این روش، حدود شش ماه طول می کشد تا به وزن مطلوب برسد.

BEE=۶۵۵/۱+(۹/۷۵×۶)+(۱/۱۸۸/۶) -(۴/۳۵۸۷) BEE=۶۵۵/۲+۷۲۰+۱/۱۶۴-۸۸/۵

BEER۱۲۱۳ توجه کنید که در فرمول، قد را به متر قرار دهید نه سانتی متر، چون فعالیت او سبک است، BEE را در ۱/۴ ضرب می کند.

کیلوکالری ۱۶۹۸=۱۲/۱۶۳/۴ = انرژی مورد نیاز فعلی

بار دیگر BEE را برای وزن مطلوب محاسبه می نماید.

BEE=۶۵۵/۱+(۹/۶۳۶۶)+(۱/۱۸۸/۶) -(۴/۳۵x۷) ۱۰۹۸

کیلوکالری ۱۵۳۷=۱۸۱۰۹۸/۴ = محاسبه انرژی مورد نیاز بدن مطلوب خود را در جایی یادداشت کنید.

با ارادت و مهـــر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه