تعیین هدف لاغری

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی تعیین هدف لاغری شما می پردازیم بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. اهداف وزنی شما باید بر حسب نتایج قابل اندازه گیری و واقعی مشخص شوند. برای این که وزن خود را به سطح قابل سنجشی رسانده و هدف واقع بینانه […]

تعیین هدف لاغری

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی تعیین هدف لاغری شما می پردازیم بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. اهداف خود را مشخص کنید از آنجا که با افراد زیادی که اضافه وزن داشتند مشاوره داشته ام، به جرأت و اطمینان می توانم بگویم چرا عده ای متناسب […]

تعیین هدف برای وزن دلخواه

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی تعیین هدف برای وزن دلخواه شما می پردازیم بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. اگر چه از لحاظ روانشناسی ممکن است وزن طبیعی شما زیاد با اعداد روی ترازو تطابق نداشته باشد که این یعنی شما به جسم ( هیکل ) […]

وزن واقعی شما

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی وزن واقعی شما می پردازیم بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. وزن واقعی شما باید چقدر باشد؟ اگر در مورد آنچه که واقعا باید باشید انتظارات درستی داشته باشید، در تلاش برای برقراری دوستی و آرامش با جسم خود موفق خواهید […]

انتظارات واقعی در لاغری

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی انتظارات واقعی در لاغری در لاغری می پردازیم بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. شاید گرفتن رژیم های وسواس گونه و پیروی از الگوی فکری ای که در فصل آغازین این کتاب توضیح دادم شما را آزرده نکرده باشد؛ حداقل تا این […]

هفت راه حل موثر

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی اینکه چرا وقتی دیگر برنامه ها با شکست مواجه می شوند این هفت راه حل موثر واقع می شوند؟ بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. تردیدی نیست که این راه حل ها برنامه ای عملی را فراهم می کنند که ملزم […]

اهداف و انتظارات لاغری

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی اهداف و انتظارات لاغری می پردازیم بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. در دفتر مشاوره ام نشسته و اشک از چشمانش جاری بود و صدایش در فواصل هق هق گریه اش میلرزید. سه تا از عکس های خودش را مثل یک […]

هفت کلید طلایی لاغری

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی ادامه هفت کلید طلایی لاغری در مورد آخرین راه حل کاهش وزن و لاغری بپردازیم بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. هفت کلید طلایی لاغری کلید پنجم: استفاده از غذاهای پر انرژی و کم کالری بیشک آن قدر باهوش هستید که […]

هفت کلید طلایی لاغری

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی هفت کلید طلایی لاغری در مورد آخرین راه حل کاهش وزن و لاغری بپردازیم بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. کلید اول: درست فکر کنیم به منظور غلبه بر چالش ها و مشکلات وزنی خود باید ابتدا بدانید که دقیقا از […]

آخرین راه حل کاهش وزن و لاغری

سلام دوستان گرامی در این سری از مطالب کاربردی سایت اسپینو به بررسی ادامه نکاتی در مورد آخرین راه حل کاهش وزن و لاغری بپردازیم بنابراین خواهش میکنیم با ما همراه باشید. هفت کلید طلایی برای کاهش وزن دائمی و همیشگی آنچه را که قصد دارید برای رسیدن به وزن طبیعی خود انجام دهید، بر […]

بستن
مقایسه